Regelmatig publiceert Gintou artikelen en whitepapers over zoekmachine optimalisatie, -marketing of andere onderwerpen m.b.t. internet marketing. Deze zullen hieronder gepubliceerd worden.

Marktaandeel zoekmachines 2007/2008

In januari 2008 heeft Gintou een onderzoek uitgevoerd naar de marktverdeling tussen de diverse zoekmachines in Nederland. Ook dit jaar weer scoort Google een verbluffend resultaat en laat een aandeel zien van 94 procent. Andere zoekmachines lijken in Nederland geen schijn van kans te hebben.

Opzet van het onderzoek

Voor het onderzoek zijn de website-statistieken van 75 verschillende websites verzameld. Alle websites meetten hun bezoekers met Google Analytics en hadden dit over het hele jaar 2007 in gebruik. Voor het totale onderzoek zijn 42.102.912 bezoekers geanalyseerd.

De kleinste website uit de test heeft in 2007 ongeveer 65.000 bezoekers mogen verwelkomen, de grootste 4 miljoen. Qua onderwerpen lopen de websites uiteen van spellen tot nieuws en van corporate tot weblog. Hiermee hopen we een redelijk betrouwbare steekproef van het Nederlandse internet te hebben.

Onderzoeksdata

Totaal onderzochte bezoekers 42.102.912
Google 15.013.980
MSN/Live 707.052
Ilse.nl 169.716
Yahoo! 37.248

Totaal bezoekers uit Search 15.927.996 Percentage
Google 15.013.980 94%
MSN/Live 707.052 4%
Ilse.nl 169.716 1%
Yahoo! 37.248 0%

Resultaten

Google gaat er dus vandoor met een schrikbarende 94 procent van de totale zoekmarkt, Microsoft heeft met MSN en Live nog 4 procent van de markt in handen en voor Ilse & Yahoo lijkt het doek definitief gevallen.

Piechart zoekmachine-aandelen

Niet alleen heeft Google 94% van de zoekmarkt in handen, uit de cijfers blijkt ook dat 35,7% van al het internetverkeer door de zoekgigant beheerd wordt. In werkelijkheid ligt dat cijfer zelfs nog hoger door de andere services die Google aanbiedt (Adwords, Mail, iGoogle enz.).

Metazoekmachines

In het onderzoek zijn metazoekmachines buiten beschouwing gelaten. Niet alleen omdat deze hun data uit n van de onderzochte zoekmachines maar ook omdat hun aandeel te verwaarlozen is. De grootste: Vinden.nl verzorgde slechts 46.836 bezoekers en was daarmee nauwelijks groter dan Yahoo!.

Nationale Search Engine Monitor

Zoekmachinemarketing-bureau Checkit verzorgt tweemaal per jaar de Nationale Search Engine Monitor waarin de bekendheid van zoekmachines d.m.v. een enqete wordt gemeten. De resultaten uit dat onderzoek komen nagenoeg overeen met onze resultaten. Een mogelijke verklaring voor het verschillende percentage bij MSN/Live is dat een groot deel van deze zoekopdrachten vanuit de MSN/Live Messenger wordt uitgevoerd.

Aandelen wereldwijd

De positie die Google in Nederland heeft is uniek te noemen, ter vergelijking: wereldwijd had Google in december een aandeel van 77 procent. Nog steeds flink maar beduidend minder dan de 94% in Nederland. De overige 22% wereldwijd wordt verdeeld door Yahoo! (12,5%), MSN/Live (5,9%), AOL (2,1%), Ask (1,4%) en Altavista (0,1%).

Verdeling zoekmachinemarkt wereldwijd

Verwachtingen voor 2008

Grote veranderingen lijken dit jaar niet te verwachten, de huidige concurrenten zijn (nog) niet goed genoeg. Voor een nieuwe aanbieder van zoekdiensten kost het behalen van een significant marktaandeel te veel resources (servers, dataverkeer) om op korte termijn te realiseren. Het lijkt er dus op alsof Google in Nederland nog minimaal een jaar van haar unieke positie kan genieten.