Dit artikel is een inzending op de "Online Marketing Blogkermis", een over weblogs roulerende Kermis waarbij lezers gevraagd wordt artikelen in te sturen. Het doel is om bestaande lezers op de hoogte te brengen van andere interessante blogs.

Positionering van zoektermen

Structuur van een websiteZoekmachine optimalisatie is een doordacht proces waar eigenlijk niet vroeg genoeg mee begonnen kan worden. Eigenlijk nog voordat het technisch- of functioneel ontwerp van een site gemaakt wordt moet zoekmachine optimalisatie op de kalender staan. Zo voorkom je latere teleurstelling en het kan een hoop geld opleveren.

In dit artikel wordt besproken hoe je rekening houdt met zoektermen (keywords) bij het indelen van de stuctuur van een website. Waarom het nuttig is en hoe je erachter komt wat de juiste zoektermen zijn. Veel punten zijn niet alleen nuttig qua SEO maar zullen ook de gebruikerservaring (usability) vergroten.

Het nut voor Google

Het nut voor Google laat zich het makkelijkste uitleggen met een paar voorbeelden. Kijk hiervoor eens naar de resultaten van de zoekopdrachten Advertising en Adwords campaign management. De eerste zoekopdracht verwijst naar 5 homepages van bedrijven terwijl bij de tweede zoekopdracht nog maar één homepage staat en 9 dieperliggende pagina's. Maar hoe komt dat?

"Advertising" is een behoorlijk generieke term, het is zeer waarschijnlijk dat er veel bedrijven zijn die zich specifiek richten op 'advertising' en dus ook hun website zo inrichten. "Adwords campaign management" daarentegen is veel specifieker. Voor veel bedrijven zal het hooguit één van de diensten zijn die ze aanbieden. Het is dus niet waarschijnlijk dat bedrijven hun website specifiek op die term toespitsen.

De eerste conclusie: Bij grote concurrentie winnen sites die zich specifiek op die zoekterm richten het dus van meer algemere sites die de zoekterm slechts op één - of enkele - pagina's behandelen.

Ondersteunende informatie

Het doel van een zoekmachine is om de meest relevante zoekresultaten bovenaan te plaatsen. Dat is altijd een link naar een enkele pagina maar dat wil niet zeggen dat andere pagina's er niet toe doen. Ook verwijzingen vanaf die pagina - binnen de eigen website, of naar een andere - worden op relevantie beoordeeld. Heeft een pagina naast goede content ook links naar ondersteunende informatie dan zal deze door de zoekmachine extra gewaardeerd worden.

Ondersteunende Informatie

Deze ondersteunende informatie is iets wat veel sites al hebben, mits de navigatie goed is ingedeeld. Een mooi voorbeeld is de oude website van de SNS Bank. 'Hypotheken' is binnen de website één van de hoofditems en 'Budget hypotheek', 'Hypotheekwijzer' etc. zijn de subitems. Ze ondersteunen dus de informatie over hypotheken binnen de website en helpen zo de positie voor dat woord binnen de zoekmachines.

Interne links (linktekst & hoeveelheid)

Zoekmachines gebruiken links om het onderwerp van een pagina te bepalen. Een pagina waarnaar verwezen wordt met als linktekst Olifanten in het wild gaat waarschijnlijk over 'olifanten'. Des te meer links met een bepaalde tekst naar een pagina verwijzen des te 'zekerder' de zoekmachine van het onderwerp kan zijn. Dit geldt niet alleen voor links die in de tekst staan maar ook bij hoofd- en subnavigatie. Heeft een website 200 pagina's en komt de hoofdnavigatie op elke pagina terug dan zijn dit 200 links waarbij u zeggeschap hebt over de linktekst.

De tweede conclusie: Aangezien de hoofdnavigatie bij veel sites op elke pagina terug komt horen hier dus de belangrijkste zoektermen in te staan. Onderliggende content wordt zo direct als ondersteunende informatie gebruikt.

Pagerank flow (externe links)

Het plaatsen van de belangrijkste zoektermen in de hoofdnavigatie heeft nog een ander voordeel: Pagerank. Andere websites linken in de meeste gevallen naar de homepage van een website, dit is dus de pagina met de hoogste Pagerank. Bij elke stap binnen de website neemt deze Pagerank-waarde af. Door de belangrijkste zoektermen zo hoog mogelijk in de structuur van de website te plaatsen wordt verlies van die waarde beperkt.

De juiste zoektermen selecteren

Zoektermen met een groot zoekvolume moeten dus zo 'hoog' mogelijk in de structuur van de website geplaatst worden. Om vooraf een inschatting van dat zoekvolume te kunnen maken is Adwords ideaal. Met de zogenaamde traffic estimator kun je een inschatting van het aantal kliks voor zoektermen opvragen. Dat komt niet overeen met het daadwerkelijke zoekvolume maar geeft wel inzicht in de verhoudingen.

Schatting zoekvolume met de Adwords traffic estimator

Gaat de website over hypotheken dan zou de homepage zich in het voorbeeld moeten focussen op 'hypotheek' als zoekterm. Voor de overige termen kan de hoofdnavigatie gebruikt worden. Is de website breder (bijvoorbeeld een bank) dan kan 'hypotheek' een item uit de hoofdnavigatie zijn en zijn de andere termen voor in de subnavigatie.

Voorbeelden van goed en fout

Aangezien voorbeelden vaak meer zeggen dan een lap tekst hieronder een aantal praktijkcases: